JavaScript is required

H1.cz je nyní součástí GroupM Nexus. Posouváme služby ještě na vyšší úroveň díky mezinárodnímu zázemí GroupM Nexus a propojení s dalšími digitálními experty. Více zde

Následující text je určený pro ty, kteří se aktivně věnují webové analytice. Pokud hledáte vysvětlení, praktické informace ohledně Google Consent Mode a cookies, nikoli detaily nastavení, přečtěte si článek Google Consent Mode aneb režim souhlasu s cookies

Následující text je určený pro ty, kteří se aktivně věnují webové analytice. Pokud hledáte vysvětlení, praktické informace ohledně Google Consent Mode a cookies, nikoli detaily nastavení, přečtěte si článek Google Consent Mode aneb režim souhlasu s cookies

27. května 2021 byla do GTM přidána funkce pro podporu režimu souhlasu, vestavěných a dodatečných souhlasů, aby ostatní šablony značek také umožňovaly respektování informace o režimu souhlasu.

Funkci aktivujete v nastavení kontejneru GTM a v přehledu značek můžete zobrazit typy úložiště, které má značka nastavené. Vestavěné souhlasy jsou aplikovány pro značky Google (UA, GA4, Google Ads, Floodlight a Conversion Linker), CMP a některé šablony třetích stran.

Aktivní funkce pro Consent Mode v GTM

Do GTM byly zároveň přidány nové typy triggerů:

 • Inicializace souhlasu

     Spouští se jako úplně první v GTM a ihned poté následuje inicializační spouštěč.

 • Inicializace

     Spouští se jako druhý v GTM, před standardními typy spouštěčů (Zobrazení stránky apod.).

Možnosti nastavení režimu souhlasu v GTM

 • V případě, že používáte CMP, která podporují Consent Mode, je potřeba přidat značku CMP, která obsahuje nastavení pro Consent Mode.
 • V případě, že máte vlastní cookie lištu nebo CMP cookie lištu, které nepodporují Consent Mode, doporučujeme využít šablonu od Signals. Najdete ji na https://signals.cz/cmp. Tuto šablonu připravili André Heller a Roman Appeltauer. Obsahuje pokročilejší nastavení pro Consent Mode, vlastní typy souhlasů a možnost aktualizace souhlasu. Základní podmínkou pro nastavení režimu souhlasu je předávání viditelné informace o stavu souhlasu, včetně aktualizace stavu souhlasu.

Ve výchozím nastavení značky pro ovládání tagů musí být pro všechna úložiště nastaveny výchozí hodnoty na „Odmítnuto“ s triggerem Inicializace souhlasu. Značky s vestavěnými souhlasy nepotřebují žádné další nastavení. Pro značky bez vestavěných souhlasů je nutné nastavení triggerů, které budou respektovat kategorii souhlasu z cookie lišty. Pro některé typy tagů je taktéž nutné nastavení spouštění podle sekvence značek (např. Facebook).

Další praktické návody a konkrétní doporučení od Google:

Poznámka: Režim souhlasu je dobré v GTM nastavit jak pro Universal Analytics, tak i pro GA4. A to proto, abyste měli v GTM jednotné nastavení triggerů.

Typy úložiště pro režim souhlasu v GTM

Existují dva hlavní typy úložiště, ze kterých značky budou číst informace:

 • ad_storage

Používá se pro reklamní systémy a obsahuje informace, zda značky mohou číst a nastavovat informace o úložišti a používání souborů cookie v zařízení uživatele pro reklamní funkce.

  • analytics_storage

Používá se pro statistické nástroje a obsahuje informace, zda značky mohou číst a nastavovat informace o úložišti a používání souborů cookie v zařízení uživatele pro analytické funkce.

Dále existují i další typy úložiště, které je možné konfigurovat:

 • functionality_storage

Používá se pro preferenční cookies, respektive pro značky, které nastavují např. jazyk, chatbox apod.

  • personalization_storage

Používá se pro preferenční cookies, resp. pro značky, které zajišťují preference uživatele, například doporučení produktu apod.

  • security_storage

Používá se pro nutné cookies, resp. pro značky, které zajišťují zabezpečení a ochranu uživatele, např. reCaptcha.

GTM Consent Settings

Chování značek podle typu úložiště v režimu souhlasu na webu

 • ad_storage=’granted’ and analytics_storage=’granted’

- Chování značek bude fungovat jako obvykle.
- Je možné číst a zapisovat soubory cookie, které souvisejí s inzercí.
- Ukládají se IP adresy a úplná URL webové stránky, včetně informací o kliknutí na reklamu (např. parametr gclid, apod.).
- Jsou dostupné soubory cookie třetích stran.

 • ad_storage=’denied’

- Nelze zapisovat žádné nové soubory cookie týkající se inzerce.
- Nelze číst žádné existující reklamní soubory cookie první strany.
- Lze odesílat soubory cookie třetích stran, ale pouze pro omezené použití pro omezení spamu a podvodů.
- Google Analytics nebude číst ani zapisovat reklamní soubory cookie od Google, nebude použita funkce signálů pro shromažďování dat.
- Shromažďují se URL celé stránky, které mohou obsahovat informace o kliknutí na reklamu a budou použity pouze k přibližnému měření návštěvnosti, ale nikoliv pro účely vytváření publik.
- IP adresy jsou omezeny pouze pro odvození země.

 • analytics_storage=’denied’

- Nelze číst ani zapisovat žádné analytické soubory cookie první strany.
- Do Google Analytics budou odeslány pingy pro základní měření a účely modelování (Google Optimize nebude ovlivněno).
- clientID bude jen náhodné číslo, které se při každém novém načtení stránky změní a GA bude odesílat informace o konkrétních interakcích, událostech, konverzích.

Bližší informace od Google:

Jaký je rozdíl mezi datovým modelem UA a GA4 pro využití režimu souhlasu

Universal Analytics

Datový model je založený na uživateli s Client ID. Pokud uživatel přijde na web a souhlasí s cookies, bude mu jako trvalý identifikátor nastaveno Client ID, díky kterému je možné v UA zobrazit jeho návštěvu a interakce na webu.

Pokud uživatel nesouhlasí s cookies, resp. nejsou nastaveny žádné soubory cookie a není možné soubory cookie číst, pak se tento identifikátor Client ID obnoví při každém načtení stránky. V podstatě se jedná o náhodné číslo, takže neexistuje způsob, jak takové interakce spojit pro datový model založený na Client ID.

Informace se s režimem souhlasu budou v UA stále shromažďovat, ale nejsou zobrazeny v přehledech. Z tohoto důvodu by mohly být v rozhraní viditelné pouze interakce, události a konverze. 

Google Analytics 4

Datový model je založený na událostech a měření postavené na interakcích uživatele. Z tohoto důvodu mohou být zobrazena data pro základní měření, jako jsou konverze, události, transakce, zobrazení produktu nebo zobrazení stránky. Můžete tak sledovat základní chování uživatelů na webu.

Google pracuje na modelování chybějících dat v přehledech GA4. Modelování chybějících dat v přehledech se už používá v Google Ads. Tam jsou zobrazena data od uživatelů, kteří souhlasili, nebo odmítli souhlas s cookies.

Podle získaných základních informací od uživatelů, kteří odmítli souhlas s cookies, a informací shromážděných od těch uživatelů, kteří souhlasili s cookies, a které obsahují soubory cookie s jejich identifikátory, je do přehledů zabudováno modelování pomáhající s optimalizací kampaní. Obdobnou funkci by měly obsahovat GA4. Závislé je to na použitém modelu pro sběr dat, který je založený na událostech. Pro měření uživatelů, kteří odmítli nebo souhlasili s cookies, má smysl využívat GA4, ale nikoli Universal Analytics.

Nové Google Analytics 4 tedy nebudou pracovat s návštěvou, ale stojí na tzv. událostech (eventech a parametrech), které vytvoří uživatel. Kdykoli na webu udělá něco „zajímavého“, pošle se do GA4 událost. To je do budoucna i výhoda pro svět bez cookies. Není totiž tak důležité, KDO aktivitu dělá (návštěva), ale spíše CO se na webu děje (událost).  

GA4 jsou zatím stále v režimu beta, proto Google doporučuje prozatím měřit oběma nástroji (UA a GA4) paralelně. Stávající Universal Analytics tu s námi nebudou věčně, a proto je dobré posílat data do GA4, abyste měli dostupná historická data, a byli tak připraveni na novou generaci Google Analytics a svět bez cookies.

Jak nastavit Consent Mode pro Sklik a Zboží

Stávající kód je potřeba upravit, respektive přidat parametr consent, díky kterému bude reklamní systém schopný identifikovat uživatele, co souhlasil/nesouhlasil s ukládáním marketingových cookies.

Parametr, kterými budou značky pro režim souhlasu obohaceny, má název consent.

consent: 0 - Označuje nesouhlas s uložením marketingových cookies.

consent: 1 - Označuje souhlas s uložením marketingových cookies.

consent: -1 - Označuje souhlas bez respektování stavu souhlasu s cookies (režim souhlasu není nastavený, informace o konverzi se ukládá do cookies a odesílá se do reklamního systému, jako kdyby byl udělený souhlas s uložením marketingových cookies)

Pro nasazení měřicích kódů doporučujeme využít připravenou šablonu pro GTM od Pavla Šabatky – v kódu šablony však doporučujeme ručně změnit typ úložiště z analytics_storage na ad_storage.

Specifikaci pro konverzní a retargetingové kódy najdete na těchto odkazech:

S využitím parametru consent zajistíte nejpřesnější možné měření konverzí v Skliku i Zboží. Hlavní podmínkou pro využívání režimu souhlasu je správně nastavená cookie lišta, implementovaný consent mode a upravený měřicí kód.

Pokud máte cookie lištu podle nových pravidel s logikou OPT-IN a nemáte nastavený režim souhlasu, přicházíte v reklamních systémech o množství konverzí, které provedli uživatelé, kteří odmítli uložení cookies.

Nastavení Consent Mode pro Heureku

Heureka zajišťuje ukládání marketingových cookies v souladu s legislativou přímo na svém rozhraní. Úpravy v kódech umístěných na webu nebo pomocí GTM nejsou nutné, a proto není nutné nastavovat Consent Mode ani typ úložiště v GTM. Přesto doporučujeme aktualizovat ikony a widgety Ověřeno zákazníky. 

https://blog.heureka.cz/2021/12/15/cookies-od-roku-2022-jen-se-souhlasem/

Jak ověřit funkčnost Consent Mode

Funkčnost doporučujeme zkontrolovat pomocí vývojářské konzole v prohlížeči a nástroje Wasp.inspector (rozšíření pro Google Chrome). V debug módu GTM ověřujeme spouštění jednotlivých značek s nastavenými typy úložišť. Parametr, kterým budou značky pro režim souhlasu obohaceny, má název gcs. Pro Sklik a Zboží má název consent.

gcs: G100 - označuje povolení pouze nutných cookies

gcs: G101 - označuje povolení nutných a statistických cookies

gcs: G110 - označuje povolení nutných a marketingových cookies

gcs: G111 - označuje povolení nutných, statistických a marketingových cookies

consent: 0 - označuje odmítnutí s uložením marketingových cookies

consent: 1 - označuje povolení s uložením marketingových cookies

consent: -1 - označuje povolení bez respektování stavu souhlasu

Pokud máte pro všechny značky nastavené všechny typy úložišť, je potřeba zkontrolovat jejich funkčnost a důsledně otestovat všechny scénáře. Pro kontrolu doporučujeme používat vývojářskou konzoli v prohlížeči (strana Síť a Aplikace) a nástroj WASP.inspector.

Před testováním vymažte obsah úložišť v prohlížeči pomocí vývojářské konzole na straně aplikace > sekce úložiště > podsekce Local Storage, Session Storage a Cookies. Stav souhlasu se musí aktualizovat na aktuální stránce, na které byl souhlas udělen, nikoliv na další stránce, což je nejčastější chyba implementace režimu souhlasu.

Příklad scénáře: Odmítnutí souhlasu 

 • Nesmí být uloženy žádné cookies, kromě nutných (kontrolu proveďte ve vývojářské konzoli na straně aplikace> sekce úložiště > podsekce Local Storage, Session Storage a Cookies). 
 • V nástroji wasp můžete vidět spuštěné značky pro UA/GA4, Google Ads s parametrem gsc: G100 a Sklik s parametrem consent: 0.
 • Jako sekundární kontrolu doporučujeme ověřit odeslání informací s parametrem gcs/consent se statusem 200 (204 pro GA4) ve vývojářské konzoli na straně Síť.

Kontrola pomocí nástroje WASP.inspector

GCS parametr pro GA4 a Universal Analytics

 GCS parametr pro GA4GCS parametr pro Universal Analytics

GCS parametr pro retargeting a konverze pro Google Ads

 GCS parametr pro remarketing Google AdsGCS parametr pro konverze Google Ads

CONSENT parametr pro retargeting a konverze pro Sklik

 Consent parametr pro remarketing SklikConsent parametr pro konverze Sklik

Kontrola pomocí vývojářské konzole na straně Síť

GCS parametr pro GA4

GCS parametr pro GA4

GCS parametr pro Universal Analytics

GCS parametr pro Universal Analytics

GCS parametr pro retargeting Google Ads

GCS parametr pro remarketing Google Ads

GCS parametr pro konverze Google Ads

GCS parametr pro konverze Google Ads

CONSENT parametr pro Sklik retargeting

Consent parametr pro remarketing Sklik

CONSENT parametr pro Sklik konverze

Consent parametr pro konverze Sklik

Příklad scénáře: Souhlas se všemi kategoriemi cookies 

 • Jsou uloženy všechny kategorie cookies (nutné, statistické, preferenční a marketingové). Kontrolu proveďte ve vývojářské konzoli na straně aplikace > sekce úložiště > podsekce Local Storage, Session Storage a Cookies. 
 • V nástroji wasp můžete vidět spuštěné značky pro UA/GA4, Google Ads s parametrem gsc: G111 a Sklik s parametrem consent: 1.
 • Jako sekundární kontrolu doporučujeme ověřit odeslání informací s parametrem gcs/consent se statusem 200 (204 pro GA4) ve vývojářské konzoli na straně Síť.

Kontrola pomocí nástroje WASP.inspector

GCS parametr pro GA4 a Universal Analytics

 GCS parametr pro GA4GCS parametr pro Universal Analytics

GCS parametr pro retargeting a konverze pro Google Ads

 GCS parametr pro remarketing Google AdsGCS parametr pro konverze Google Ads

CONSENT parametr pro retargeting a konverze pro Sklik

 Consent parametr pro remarketing SklikConsent parametr pro konverze Sklik

Kontrola pomocí vývojářské konzole na straně Síť

GCS parametr pro GA4 

GCS parametr pro GA4

GCS parametr pro Universal Analytics

GCS parametr pro Universal Analytics

GCS parametr pro retargeting Google Ads

GCS parametr pro remarketing Google Ads

GCS parametr pro konverze Google Ads 

GCS parametr pro konverze Google Ads

CONSENT parametr pro Sklik retargeting

Consent parametr pro remarketing Sklik

CONSENT parametr pro Sklik konverze

Consent parametr pro konverze Sklik

Další scénáře, které je nutné otestovat, mohou být:

 • Souhlas se statistickými cookies 

Nesmí být uloženy žádné marketingové a preferenční cookies kromě nutných a statistických. Značky Google musí obsahovat parametr gcs: G101, značky Sklik consent: 0.  

 • Souhlas s marketingovými cookies 

Nesmí být uloženy žádné statistické a preferenční cookies, kromě nutných a marketingových, značky Google musí obsahovat parametr gcs: G110, značky Sklik consent: 1. 

 • Souhlas s preferenčními cookies 

Nesmí být uloženy žádné cookies, kromě nutných a preferenčních, značky Google musí obsahovat parametr gcs: G100, značky Sklik consent: 0.  

 • Souhlas s preferenčními a statistickými cookies 

Nesmí být uloženy žádné marketingové cookies, kromě nutných, preferenčních a statistických. Značky Google musí obsahovat parametr gcs: G101, značky Sklik consent: 0. 

 • Souhlas s preferenčními s marketingovými cookies 

Nesmí být uloženy žádné statistické cookies, kromě nutných, preferenčních a marketingových, značky Google musí obsahovat parametr gcs: G110, značky Sklik consent: 1.

 • Změna souhlasu s cookies (za předpokladu, že je na webu nasazen skript pro změnu souhlasu s cookies) 

Jakmile je provedena změna souhlasu a načtena nová stránka, musí se jednotlivé značky spustit podle nastavené změny souhlasu.

A nakonec pozor na ukládání dalších cookies

Pokud máte na webu vložené video například z YouTube pomocí iframe, je nutná úprava skriptu, který bude respektovat stav souhlasu s cookies. Bez úpravy skriptu se budou do zařízení uživatele ukládat cookies bez jeho souhlasu.

Jestliže využíváte načítání fontů písma (např. Google Fonts) pomocí API, nesmí být načítány bez souhlasu uživatele. V Německu za to už padla pokuta, více v článku na lupa.cz.

“Stačí jediný briefing a pak už jen čekat na výsledek, dotažený ve všech ohledech.”

alt
Marek HerelDigital Reporting Specialist

Sdílet: