JavaScript is required

H1.cz je nyní součástí GroupM Nexus. Posouváme služby ještě na vyšší úroveň díky mezinárodnímu zázemí GroupM Nexus a propojení s dalšími digitálními experty. Více zde

Vítejte ve světě cookies, souhlasů, analytických a marketingových dat, respektive v prvním díle seriálu, který tento svět popisuje a vysvětluje. V prvním díle se podíváme na principy fungování Google Consent Mode, souvislosti s GTM a nastavením platformy na správu souhlasu (Cookie Management Platform). V druhé části: Jak nastavit Consent mode v GTM se pak věnujeme detailnímu nastavení z pohledu analytika.

Vítejte ve světě cookies, souhlasů, analytických a marketingových dat, respektive v prvním díle seriálu, který tento svět popisuje a vysvětluje. V prvním díle se podíváme na principy fungování Google Consent Mode, souvislosti s GTM a nastavením platformy na správu souhlasu (Cookie Management Platform). V druhé části: Jak nastavit Consent mode v GTM se pak věnujeme detailnímu nastavení z pohledu analytika.

Co je Google Consent Mode?

Jedná se o klíčovou funkci pro měření analytických a marketingových dat bez uložení cookies. Consent Mode (dále Režim souhlasu) je otevřené API od Google, které umožňuje na webu provozovat všechny služby, jako jsou Google Analytics, Google Ads nebo Floodlight, a to na základě souhlasu uživatele s cookies. Režim souhlasu je možné využít i pro reklamní systémy Sklik a Zboží. Je ale nutné stávající remarketingové a konverzní kódy upravit pro respektování režimu souhlasu.

Režim souhlasu upravuje chování pixelů a měřicích kódů tak, aby fungovaly v souladu s GDPR. Navíc dokáže využít i anonymizovaná data od uživatelů, kteří souhlas s uložením cookies neposkytli. Google Consent Mode zpracovává informace z vašeho webu na základě stavu souhlasu uživatele zaslaného platformou pro správu souhlasu (dále CMP. Jde například o Cookiebot, OneTrust apod.), nebo pomocí globální značky webu gtag.js. Nejlepší volbou nastavení režimu souhlasu je využít nástroj Google Tag Manager (dále GTM).

Jak Consent Mode pracuje a proč je dobré ho ihned nastavit?

Režim souhlasu se využívá na veškerou návštěvnost webu. Přijímá stav souhlasu koncových uživatelů webových stránek z CMP nebo globální značky webu pomocí tzv. pingů (požadavek na server) podle stavu souhlasu s jednotlivými kategoriemi cookies.

Pingy neobsahují žádné osobní údaje, pouze specifika souhlasu uživatele. Pokud se třeba uživatel rozhodl nesouhlasit s marketingovými cookies, nebudou se marketingové cookies ukládat do prohlížeče uživatele. A v případě provedení konverze se do reklamních systémů Google Ads, Floodlight, Sklik nebo Zboží odešle anonymizovaný ping s informací o provedené konverzi.

 User clicks on a digital ad 

Zdroj: Google https://blog.google/products/marketingplatform/360/measure-conversions-while-respecting-user-consent-choices/

Když je v Google Ads nastavené měření konverze pomocí importovaného cíle z GA, nebude modelování v Google Ads fungovat. Pro modelování konverzí v Google Ads je nutné využít konverzní značku, která bude obsahovat data s informací o souhlasu/nesouhlasu uživatele s marketingovými cookies.

Pokud máte režim souhlasu správně implementovaný pro konverze Google Ads, Floodlight, Sklik a Zboží, dochází k výraznému nárůstu doměřených konverzí. Ty v rozhraní reklamních systémů obsahují i domodelované konverze uživatelů, kteří nesouhlasili s uložením marketingových cookies.

Pokud máte cookie lištu podle nových pravidel s logikou OPT-IN a nemáte nastavený režim souhlasu, přicházíte v reklamních systémech o množství konverzí, které provedli uživatelé, co odmítli uložení cookies.

Základní podmínkou pro využívání režimu souhlasu je správně nastavená cookie lišta a implementovaný consent mode pomocí globální značky webu nebo GTM. Nastavení pomocí GTM jednoznačně doporučujeme.

Jak se budou zobrazovat data v UA a GA4 s režimem souhlasu?

Pokud uživatel souhlasil s cookies, budete mít v rozhraní Google Analytics zobrazená data tak, jak jste zvyklí.

Data od uživatelů, kteří nesouhlasili se statistickými cookies, se v rozhraní Universal Analytics a Google Analytics 4 nezobrazují, ale servery Google data přijímají pomocí pingů (požadavků na server) s anonymizovanými daty pro základní měření a účely modelování.

Do UA/GA4 se budou odesílat informace o konkrétních interakcích, událostech a konverzích. Na těchto datech se učí algoritmus, který chybějící data modelováním doplní do rozhraní Google Analytics. Čím více dat bude model mít, tím lépe přiřadí interakce/konverze pro chybějící data. V tuto chvíli není známo, kdy budou modelovaná data v rozhraní Google Analytics dostupná, ale očekává se, že se funkcionalita spustí v blízké budoucnosti. 

Doporučujeme nastavení GA4 paralelně s UA, abyste měli dostatek dat, jakmile Google spustí modelování dat v GA4. 

Máte na webu cookie lištu a stoupá vám přímý zdroj návštěv v UA/GA4?

Pokud vám po nasazení cookie lišty začala stoupat přímá návštěvnost, nejčastější příčiny tohoto jevu jsou dvě:

1. Uživatel přijde na váš web, ignoruje cookie lištu a přejde na další stránku, na které potvrdí souhlas s cookies:

 • Na vstupní stránce nejsou měřicí kódy spuštěny, a přicházíte tak o skutečný zdroj návštěvy.
 • Na další stránce jsou po udělení souhlasu měřicí kódy spuštěny, ale informace o skutečném zdroji návštěvy už není známa, protože uživatel je na jiné stránce, než přes kterou vstoupil na web. Proto je taková návštěva připsána jako přímá návštěva ke zdroji (direct) / (none)

2. Uživatel přijde na váš web, udělí souhlas s cookies a proklikne se na další stránku

 • Po udělení souhlasu nejsou měřicí kódy na vstupní stránce spuštěny z důvodu nesprávné implementace cookie lišty, a přicházíte tak o skutečný zdroj návštěvy.
 • Na další stránce jsou měřicí kódy už spuštěny, ale informace o skutečném zdroji návštěvy není známa, protože je uživatel na jiné stránce, než přes kterou vstoupil na web. Proto je taková návštěva připsána jako přímá návštěva: zdroj/médium = (direct) / (none)

Proč je lepší využití CMP než fixní implementace od developera

Na závěr ještě doplňujeme několik důvodů, které hovoří pro využití aplikací na správu cookies. S využitím aplikací, jako jsou například Cookiebot nebo OneTrust, bude snadnější nastavení režimu souhlasu a GTM. Navíc si můžete k dobru připsat několik dalších výhod:

 • CMP pravidelně v určitém časovém intervalu mapuje cookies na vašem webu a automaticky vás upozorní v případě změn.
 • Změny mohou nastat na základě vaší spolupráce s různými subjekty, které zasahují do vašeho webu prostřednictvím GTM nebo zdrojového kódu. Patří sem všechny reklamní systémy a také aplikace jako Leedy Seeky, různé testovací aplikace pro UX a podobně.
 • Případné nové cookies CMP zařadíte do příslušné kategorie prostřednictvím rozhraní CMP a nepotřebujete další součinnost developera. 
 • CMP provádí automatické třídění cookies do kategorií nutné, statistické, preferenční a marketingové pro tisíce služeb. Pokud není kategorie cookie relevantní, můžete její kategorii v rozhraní CMP změnit.
 • CMP vám slouží také jako nástroj pro správu evidence souhlasů uživatelů s cookies pro případnou kontrolu ze strany ÚOOÚ. Zároveň vám nabízí přehled poměru souhlasů/nesouhlasů.
 • Implementace evidování souhlasů a režimu souhlasu nemusí být součástí řešení od developera.
 • V rozhraní CMP můžete bez nutnosti asistence developera měnit nastavení textů, odkazů na stránku s informacemi o cookies, grafiku lišty (barvy, logo, umístění lišty apod.). To se vám může hodit pro testování umístění a textaci cookie lišty pro zvyšování poměru souhlasů/nesouhlasů s cookies.

 

“Stačí jediný briefing a pak už jen čekat na výsledek, dotažený ve všech ohledech.”

alt
Marek HerelDigital Reporting Specialist

Sdílet: