JavaScript is required

H1.cz je nyní součástí GroupM Nexus. Posouváme služby ještě na vyšší úroveň díky mezinárodnímu zázemí GroupM Nexus a propojení s dalšími digitálními experty. Více zde

Všimli jste si, že se shody klíčových slov v Google Ads v poslední době chovají poněkud jinak? Přesná a frázová shoda se svým fungováním víc přiblížily k volné shodě. Jestli patříte mezi inzerenty, je to pro vás signál pro případné změny v nastavení kampaní.

K jakým změnám v chování shod klíčových slov došlo?

#Přesná shoda: Google rozšířil definici "blízkých variant", takže se reklamy s přesnou shodou mohou zobrazovat u širšího spektra vyhledávacích dotazů, než tomu bylo dříve. To se blíží chování frázové shody.

 

 

#Frázová shoda: Frázová shoda se nyní více podobá volné shodě. Reklamy se tak mohou zobrazovat u dotazů, které obsahují synonyma, parafráze a další varianty zadaných klíčových slov.  

 

 

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=cs&ref_topic=3119131&sjid=252239283991227388-EU

 

 

Co to pro správce PPC  kampaní znamená?

#Zkontrolujte si vyhledávací dotazy: I když spoléháte na relevanci přesné shody, je důležité si průběžně kontrolovat, u jakých dotazů se vaše reklamy zobrazily

 

#Zvažte tematické cílení: Google nás dlouhodobě tlačí k tematickému cílení v rámci vyhledávací sítě. To znamená, že je důležitější zaměřit se na téma kampaně a relevantnost klíčových slov než na striktní shodu s vyhledávacím dotazem. Tematického cílení docílíte tak, že použijete volnou shodu.

 

#Nastavte volnou shodu: Vaše reklamy se pak zobrazí u vyhledávacích dotazů, které s klíčovým slovem souvisí, avšak přímo tvar klíčového slova neobsahují. Jako příklad uveďme klíčové slovo ve volné shodě červené auto, které s největší pravděpodobností spustí vyhledávací dotaz Ferrari.   

 

 

Google ve své nápovědě uvádí, že volná shoda bere v potaz:
#poslední vyhledávací aktivitu uživatele,
#obsah vstupní stránky,
#další klíčová slova v reklamní sestavě, která mohou pomoci přesněji určit jeho záměr.

 

Citace: https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=cs&sjid=252239283991227388-EU#zippy=%2Cvoln%C3%A1-shoda

 

 

I proto nedoporučujeme mít v reklamní sestavě více klíčových slov ve volné shodě. Držte se jednoho klíčového slova ve volné shodě na reklamní sestavu a mějte větší kontrolu nad vyhledávacími dotazy. Ke slovu ve volné shodě přidejte 1-3 klíčová slova v přesné shodě, která budou v tematickém souladu se slovem ve volné shodě a pomůžou tak systému se lépe rozhodnout. 

 

Nezapomínejte, že ruku v ruce se správným SEO nastavením jde i copy na vstupní stránce, které má na výsledky kampaní vliv. Stránka musí obsahovat relevantně uspořádaný text a vhodné vyhledávací dotazy.

 

 

Jak nastavit smart bidding?

 

Smart bidding vyžaduje ke správnému fungování historická data. Pro jeho správnou funkci je potřeba splnit následující doporučení, která Google navrhuje přímo v účtu:

 

#propojení s Google Analytics 4,
#nastavení rozšířeného konverzního kódu a nasazení Google Tagu
#Google Tag Manager
(není vhodné vkládat konverzní kódy přímo do zdrojového kódu)
#použití Google Search Console,  
#implementaci Consent Mode 2.0.

 

 

 

Proč využívat pro smart bidding GA4?
 

Google Analytics 4 jsou připravené právě s ohledem na fungování kampaní i budoucí právní regulaci. Mají sloužit především k lepší analýze uživatelů a k pochopení jejich chování. To je samozřejmě důležité především pro smart bidding, který funguje na principu strojového učení, tedy umělé inteligence.

 

 

Strukturujte kampaně ve vyhledávací síti

#Zvažte strukturu kampaně: Zamyslete se nad strukturou vašich kampaní a upravte je s ohledem na změny v chování shod klíčových slov.


#Vylučte nerelevantní dotazy: I když budete využívat jakoukoli shodu, je stále důležité vylučovat nerelevantní dotazy, u kterých se vaše reklamy nemají zobrazovat.
 

 

Shrnutí a doporučení na závěr

Zaměřte se na téma kampaně a relevanci klíčových slov raději než na striktní shodu s vyhledávacím dotazem, generujte kvalitní leady a rozšiřujte databázi potenciálních zákazníků, a pochopte chování uživatelů na základě dat.

 

 

#Nepoužívejte frázovou shodu: Google doporučuje v reklamních sestavách frázovou shodu nahradit kombinací přesné a volné shody.


#Spoléhejte se na smart bidding a vylučujte nerelevantní dotazy: Smart bidding vám pomůže optimalizovat vaše kampaně a vylučování nerelevantních dotazů vám ušetří náklady.


#Pravidelně kontrolujte vyhledávací dotazy: Sledujte, u jakých dotazů se vaše reklamy zobrazují a v případě potřeby proveďte úpravy kampaně.

 

 

Zkuste implementovat výše uvedené změny, optimalizujte kampaně a dosáhněte lepších výsledků. Svět online marketingu se neustále vyvíjí a Google Ads nejsou výjimkou.

 

Změny v chování shod klíčových slov otevírají dveře novým strategiím a nástrojům, které vám pomohou dosáhnout ještě lepších výsledků.

 

“Stačí jediný briefing a pak už jen čekat na výsledek, dotažený ve všech ohledech.”

alt
Veronika ObloukováSkill Head of Search

Sdílet: