JavaScript is required

H1.cz je nyní součástí GroupM Nexus. Posouváme služby ještě na vyšší úroveň díky mezinárodnímu zázemí GroupM Nexus a propojení s dalšími digitálními experty. Více zde

Co je automatická migrace?

Jestliže měříte data do nástroje Google Analytics (Dále GA), zaznamenali jste jistě, že před časem byla uvedena nová verze. K plnému přechodu na ni dojde tento rok. Dne 30.6.2023 se přestanou měřit data do stávající verze Universal Analytics (dále UA). Od července tedy bude možné měřit data pouze do nové verze Google Analytics 4 (dále GA4). Z toho důvodu Google všechny s předstihem vyzýval, aby si zavčasu nastavili službu GA4 a začali měřit data do ní.

Google se rozhodl pomoci nám s přechodem na tuto novou verzi. Během března bude postupně všem zakládat novou GA4 službu se základním nastavením podle stávající UA služby. Zní to na první pohled skvěle. Ovšem tato automatická migrace obnáší mnohá úskalí, kvůli kterým velmi doporučujeme ji zakázat a nastavit si GA4 vlastním způsobem.

Koho se automatická migrace týká?

POZOR! Automatická služba vám bude vytvořena i v případě, že už jste vlastní GA4 službu nastavili sami. Pokud jste nepropojili vaši UA službu s novou GA4 službou, Google neví, že patří k sobě. Proto je potřeba migraci vypnout.

Automatická migrace se netýká pouze těch UA služeb, na které již existuje napojená GA4 služba, a zároveň jsou všechny kroky z Asistenta nastavení GA4 označeny jako dokončené.

Jak se bude migrace chovat v různých situacích:

  •     Ke stávající UA službě není napojena žádná GA4 služba. (Buď jste GA4 službu nezaložili, nebo ji sice máte, ale není napojená na UA.)

- Google vytvoří novou GA4 službu s automatickým nastavením a propojením na UA.

  •     Ke stávající UA službě je napojena GA4 služba, ale v Asistentovi nastavení jsou některé kroky označené jako nedokončené.

- Google automaticky provede ve vaší GA4 službě nastavení týkající se nesplněných bodů v Asistentovi nastavení.

  •     Ke stávající UA službě je napojena GA4 služba a všechny kroky z Asistenta nastavení jsou označeny jako splněné.

- Toto je jediný případ, kdy se vás automatická migrace netýká.

Jak migraci vypnout?

Migraci zamítnete v popup okně, které se vám zobrazuje při otevření GA.

Obrázek 1 - Zákaz migrace v popup okně

Dále je potřeba ji zakázat přímo na úrovni nastavení UA služby. Ve Správci otevřete Asistenta nastavení GA4 a v dolní části této stránky deaktivujete možnost automatického nastavení GA4 služby.

Obrázek 2 - Asistent nastavení GA4

Obrázek 3 - Deaktivace automatické migrace v Asistentovi nastavení

Co se stane během migrace?

Pokud migraci nezakážete, automaticky k ní během března dojde.

Ke každé UA službě ve vašem Google Analytics účtu se vytvoří automaticky GA4 služba a její nastavení se bude odvíjet od nastavení původní UA služby.

Jestliže již máte vytvořenou GA4 službu, která je napojená na UA službu, tak se nová služba nevytvoří. Google však automaticky vyřeší všechny nedokončené kroky v Asistentovi nastavení GA4. Ty, které nechcete, aby Google udělal za vás, můžete sami označit jako dokončené.

Obrázek 4 - Asistent nastavení: označení kroku jako dokončený

Asistenta nastavení GA4 můžete využít jako vodítko při vlastním nastavení.  Provede vás 12 kroky, které podchycují některé základní oblasti. Zdaleka však nezahrnuje vše, co je potřebné pro kompletní nastavení měření.

Nedokončené kroky tedy Google provede během migrace za vás. Níže rozepisujeme některé z nich.

Události

V UA se pro události používala pevně daná struktura:

  •     Příklad:

- Kategorie události: Kliknutí na tlačítko

- Akce události: Cílová URL odkazu

- Štítek události: Text tlačítka

 

V GA4 se používá zcela jiná struktura:

  •     Měří se události (co se stalo, co uživatel udělal) a ty obsahují další doplňující informace v parametrech. Název události i názvy parametrů si vytváříte na míru vašemu webu nebo aplikaci.
  •     Příklad:

- Název události: click_button

- click_url: Cílová URL odkazu

- click_text: Text tlačítka

Co se tedy stane při automatickém importu nastavení událostí?

Do názvu GA4 události se propíše akce události z UA a z kategorie a štítku se stanou její parametry. V případě ukázkového příkladu s tlačítkem bude automaticky vygenerovaná událost vypadat takto:

- Název události: Cílová URL odkazu

- category: Kliknutí na tlačítko

- label: Text tlačítka

V tomto případě byste pak měli v GA4 obrovské množství různých událostí. Data budou nepřehledná a bude se s nimi špatně pracovat.

Cíle

V GA4 se měří veškerá data pomocí událostí, které mají výše popsanou strukturu). Jedná se o tzv. Event – Based Data Model (Datový model na základě událostí). Znamená to, že i například zobrazení stránky se měří jako událost (page_view) a informace o tom, o jakou stránku se jednalo, se nachází v parametrech události.

Vybrané události můžete v rozhraní GA4 jednoduše označit jako konverze.

Naproti tomu v UA jste nastavovali různé typy cílů:

- Zobrazení konkrétní stránky na základě její URL.

- Čas strávený na stránce

- Počet stránek zobrazených během návštěvy webu.

- Cíl na základě události.

Při definování cíle jste mohli používat regulární výrazy pro zadání komplexnějších podmínek.

Tím se dostáváme k tomu, jaká specifika má automatická migrace cílů: V současnosti se budou importovat pouze cíle typu Zobrazení stránky nebo Událost, a to pouze takové, které v podmínkách neobsahují regulární výrazy.

Propojení Google Ads

Na novou GA4 službu budou napojeny Google Ads, které máte propojeny se stávající UA.

POZOR! Google zmigruje do Ads i konverze a publika. Pokud využíváte automatický bidding, tak ten začne místo původních cílů a publik z UA používat konverze a publika z automaticky vytvořené GA4 služby. Což v souvislosti s výše popsaným způsobem migrace událostí a cílů znamená, že může dojít k biddování, které je v rozporu s vaší původní strategií.

Uživatelské přístupy

Uživatelé, kteří mají přístup do vaší UA služby, dostanou přístup také do automaticky vytvořené GA4 služby.

Google Signály

Google při migraci automaticky povolí Google Signály.

Jedná se o informace od Google, které má o uživatelích. Tyto údaje je možné předávat do GA4 pomocí tzv. signálů.

Díky tomu GA4 mohou pro identifikaci uživatele využívat nejen cookie uloženou v prohlížeči uživatele, ale také informace od Google.

Jsou tedy schopny identifikovat uživatele, i když přijde z jiného zařízení, nebo když promaže cookies. Data uživatele budou propojena s jeho návštěvami webu, které realizoval z jiného zařízení s jinou uloženou cookie.

Co získáte povolením Google Signálů:

- Přesnější měření uživatelů.

- Demografická data o uživatelích (pohlaví, věk, zájmy).

Google Signály můžete ve své GA4 službě povolit sami - ve Správci na úrovni GA4 služby. Doporučujeme však nejprve zkonzultovat se svým právníkem, že máte na stránce s informacemi o nakládání s údaji o uživatelích formulaci, která zahrnuje i tuto oblast.

Obrázek 7 - Povolení Google Signálů

Co se stane v červenci?

Od 1.7.2023 se přestanou data měřit do UA.

Pokud jste si nastavili vlastní GA4 službu, máte na webu implementovaný její měřící kód. Staré UA kódy můžete odstranit.

GA4 služba, která vznikla během automatické migrace, je napojená na UA a získává data prostřednictvím UA kódu. V červenci se sice přestanou posílat data do UA, ale díky původnímu kódu, který je na webu nasazen již z minulosti, se budou i nadále data měřit do GA4 služby.

Abyste však měli měření dat plně pod svou kontrolou a abyste mohli naplno využít výhody GA4, jako je například možnost efektivně si navrhnout vlastní strukturu událostí a parametrů, velmi doporučujeme automatickou migraci zakázat a provést vlastní kvalitní nastavení nových Google Analytics.

“Stačí jediný briefing a pak už jen čekat na výsledek, dotažený ve všech ohledech.”

alt
Anna VolčíkováWeb Analytics Specialist

Sdílet: